Ved dødsfall

Døden kommer brått, selv når den er ventet

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse nesten like sterk som følelsen av sorg.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å komme de etterlatte i møte, i den situasjonen de står i. Vi kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferden. Vi er tilsluttet organisasjonen «Virke Gravferd» som favner nær sagt alle byråene i Norge. Ethvert kjennskap til private familieanliggender omfattes av taushetsplikten.

Takk for tilliten du viser oss ved å velge Sundby og Tidemansen Begravelsesbyrå.

© 2018 Sundby & Tidemansen. All Rights Reserved.