Egen gravferd

Det er faktisk mulig å planlegge sin egen begravelse eller bisettelse. Noen gjør dette for å lette situasjonen for de etterlatte. Det er ofte tungt nok å ha mistet en av sine kjære, og det kan være godt å slippe å organisere en gravferd.

Andre ønsker at det skal skje helt etter egne tanker og beslutninger. Det er viktig å tenke igjennom dette, og gjerne ha en dialog med sine nærmeste, slik at det ikke bare gjør det tyngre for de etterlatte.

Andre har ikke familie som kan ta seg av begravelsen, og ønsker både å planlegge og betale dette i forkant.

Vi har utarbeidet et eget skjema som du kan fylle ut. Last ned PDF fil her , eller kom innom på kontoret hos oss. Vi er behjelpelige med å veilede og tilrettelegge for individuelle ønsker. Kopi av skjemaet kan arkiveres hos begravelsesbyrået, men det viktigste er at du selv legger det et trygt sted og informerer dine nærmeste, eller du leverer det direkte til den du ønsker skal ha ansvaret

Du må også være klar over at dokumentet ikke er juridisk bindende, men ønskene kan ofte være en god hjelp for de etterlatte under planleggingen av en seremoni.

© 2018 Sundby & Tidemansen. All Rights Reserved.