Tjenester

Kister og urner

Vi har et bredt tilbud av kister. Utstilling ved vårt kontor. De mest vanlige er avbildet her.

Gravsteiner

Vår leverandør Strandberg Stein AS har over 30 års erfaring med gravmonumenter. Monterer nye, henter gamle for inskripsjon og remonterer. Vi vektlegger kvalitet, service og trygghet. Vi ønsker at monumentet skal være et varig minne som holder seg i kvalitet. Vi har stor utstilling ved vårt kontor. Kom gjerne innom for en uforpliktende samtale. Les mer

Blomster

Blomster gir uttrykk for både sorg og glede. Når ord blir fattige og symboler viktige, kan blomster på en helt spesiell måte uttrykke våre følelser. Våre leverandører har lange tradisjoner med sorgbinderi. Les mer

Ønsker for egen gravferd

Det er mulig å planlegge sin egen begravelse eller bisettelse. Noen gjør dette for å lette situasjonen for de etterlatte. Det er ofte tungt nok å ha mistet en av sine kjære, og det kan være godt å slippe å organisere en gravferd. Vi er behjelpelig med dette. Les mer

 

© 2018 Sundby & Tidemansen. All Rights Reserved.