Kirkelig seremoni

 • Klokkeringing
 • Preludium (solospill eller forspill til salme)
 • Salme
 • Minneord
 • Skriftlesing
 • Salme (kan utelates hvis det er salme etter minneord)
 • Tale
 • Herrens bønn
 • Postludium

Valgfrie tillegg:

 • Inngangsmusikk. (Offentlig kostnad ved inngangsmusikk. Se prisliste)
 • Inngangsord
 • Inngangsbønn
 • Korte hilsener, dikt, blomsterpålegg
 • Solospill eller salme, cd-avspilling

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt

Ved bisettelse fra krematoriet følger senkning av kisten, jordpåkastelse, skriftord og velsignelse, salme, evt. musikkinnslag, og postludium.

Ved bisettelse fra kirke blir ikke kisten senket, men bæres ut til begravelsesbilen under postludiet.

Ved begravelse følger salme, evt. musikkinnslag og postludium (kisten bæres ut under postludiet). Ved graven synges en salme etterfulgt av skriftlesing og bønn. Kisten senkes. Seremonien avsluttes med jordpåkastelse, skriftord, velsignelse og salmevers.

Hedrum Kirke - Kirkelig seremoni   Hedrum Kirke - Kirkelig seremoni

© 2018 Sundby & Tidemansen. All Rights Reserved.