Humanistisk seremoni

Dette er et forslag til en humanistisk seremoni ved gravferd. Spør oss om alternative løsninger.
Vi kjenner regelverket og mulighetene og kan hjelpe til med å skape en personlig seremoni.

 • Forhåndsmusikk
 • Klokkeringing
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Minneord
 • Personlig hilsen
 • Tale
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Opplesing (dikt eller lignende)
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i kapellet.
 • Urnenedsettelse, askespredning etter avtale.

Humanistisk seremoni

© 2018 Sundby & Tidemansen. All Rights Reserved.