Fullstendig prisliste

Prisliste pr 1. januar 2022. Gjelder for Larvik og Lardal med tilgrensende kommuner. Vedr. gravferdsstønad. Klikk på denne linken : NAV

Kister

Alle våre kister er komplette med alt utstyr innvendig.
Prisma 19 Ubehandlet sponkiste, enkleste type kr 4 970 *
Basis 64 Hvitmalt sponkiste, enkleste type kr 5 950 *
Nordica 65 Foliert hvit kr 8 550 *L
Nordica 65 eik Foliert , eik imitasjon kr 9 350 *
Nordica 65 XBL Foliet hvit ekstra bred og lang kr 9 350 *L
Furu 66 Klarlakkert heltre furu kr 10 490 *L
Duett 65 Foliert, listverk i treimitasjon kr 9 350 *
Sober 81 Foliert, grå og bjørkemøstret kr 9 350 *
Stil 70 Foliert, eikimitasjon, hvit eller antikkgrå kr 9 750 *
Skandinavia 62 Hvitlakkert , med minimalistisk preg kr 9 820 *
Palett 20 Malt i sort, grønn, gul, blå eller rød kr 9 820 *
Lilje 67 Hvitlakkert heltre, påkostet utførelse kr 10 590 *L
Masur 80 Foliert, flammebjørkmønstret kr 8 950 *
Ornament 90 Foliert tre, hvit eller eikmøstret, utv. ornamentering kr 10 840 *
Form 94 Hvitmalt atypisk modell med bøkelister kr 10 840 *
Natur 68 Vokset eller hvitlassert furu, kun naturmaterialer kr 10 500 *
Lilje 67 XBL Hvitlakkert heltre, påkostet utførelse, ekstra bred og lengde kr 10 500 *
Linnea 71 Hvitlasert med håndmalt blomstermotiv kr 10 300 *
Mahogny 73 Høyglanset, foliert mahognystruktur kr 10 500 *
Nobel 74 Sortlakkert, hengende metallhåndtak kr 11 950 *
Elegans 95 Lakkert / foliert atypisk modell, hvit / valnøttmønster kr 8 550 *
Furu 66 XXXBL Klarlakkert heltre furu ekstra bred og lang kr 12 500 *
Bjørk 72 Klarlakker massiv bjørk kr 15 380 *
Solid 41 Massiv eik kr 19 550 *
Kontur 44 Massiv eik, oljet kr 24 300 *
Kontur 44 Silkematt kirsebær kr 28 700 *
Continental Høyglans kirsebær, eksklusiv modell kr 39 944 *
Skjorte Universalskjorte kr 850 *
Urne Urne Mare blå kr 850
Urne Urne CLASSIC 8 hvit kr 997
Urne Urne transportkartong kr 250
Gravmarkør Gravmarkør midlertidig kr 422
* Avg.pliktig. Mva inkludert.    L  – Lager

Barnekister

40 cm Hvitmalt eller klarlakkert furu kr 2 385 *
65 cm Hvitmalt eller klarlakkert furu kr 3 478 *
75 cm Hvitmalt eller klarlakkert furu kr 3 650 *
95 cm Hvitmalt eller klarlakkert furu kr 4 123 *
130 cm Hvitmalt eller klarlakkert furu kr 4 355 *
170 cm Hvitmalt eller klarlakkert furu kr 5 223 *
* Avg.pliktig. Mva inkludert

Programhefter og minnebøker

50 stk Fritt valgt motiv fra Inmemory. Evt. med egne bilder  ( evt. egenprod. 50 stk. 750,- ) kr 1 475 *
75 stk kr 1 850 *
100 stk kr 1 990 *
125 stk kr 2 250 *
150 stk kr 2 490 *
175 stk kr 2 750 *
200 stk kr 2 950 *
250 stk kr 3 290 *
300 stk kr 3 420 *
350 stk kr 3 590 *
400 stk kr 4 350 *
Minnebok Ekstra minnebok.      (1.stk minnebok er inkl.) kr 550 *
* Avg.pliktig. Mva inkludert

Blomster til gravferd

Kistedekorajon 3 langstilkede roser kr 180 *
Kistedekorajon Enkel Fra kr 1 850 *
Kistedekorajon Heldekkende. Se foto. Fra kr 4 500 *
Blomsteroppsats Tradisjonell form. Fra kr 950 *
Gulvdekorasjon Tradisjonell form. Fra kr 850 *
Blomsterhjerte Tradisjonell størrelse, Åpent eller tett Fra kr 2 200 *
Kronekrans Tradisjonell form. Fra kr 1 750 *
Rundb. Krans Rundbundet krans Fra kr 2 400 *
Anker Fra kr 3 200 *
Blomsterkors Fra kr 2 500 *
Bårebukett Fra kr 650 *
* Avg.pliktig. Mva inkludert

Diverse varer og tjenester

Ventetegn Hvitmalt kors med gravert navneplate kr 485 *
Sangsolist Normalpris for profesjonell sanger til gravferd Fra kr 3 200
Musikksolist Normalpris for profesjonell musiker til gravferd Fra kr 3 200
Gravlys Nr. 130 med lokk. 2,5 døgn kr 15 *
Gravlys Nr. 550. 2,5 døgn kr 10 *
Annonsering Gjeldende priser hos den enkelte avis  ( eksempel 75mm Østlandsposten ) kr 1 850 *
Minnesamvær Gjeldende priser hos den enkelte utleier / arrangør Fra kr 320 *
Minnesamvær Eksempel på snitter pr stk. kr 42 *
Sanghefter minnesamvær Stk kr 12
* Avg.pliktig. Mva inkludert

Henting av avdøde, nedlegg, transport

Nedlegg og svøpning i kiste kr 1 390
Vask, stell og nedlegg i kiste kr 2 150
Tillegg for henting på båre i hjemmet kr 1 380 a
Bårebil Sone Larvik sentrum – Undersbo, m/hjelpemann kr 1 950 a
Bårebil Sone Stavern – Undersbo m/hjelpemann kr 1 990 a
Bårebil Sone Brunlanes – Undersbo m/hjelpemann kr 2 550 a/b
Bårebil Sone Tjøllingvollen – Undersbo m/hjelpemann kr 1 990 a/b
Bårebil Sone Ula/Kjerringvik – Undersbo m/hjelpemann kr 2 500 a/b
Bårebil Sone Kjose – Undersbo m/hjelpemann kr 2 500 a/b
Bårebil Sone Kvelde – Undersbo m/hjelpemann kr 2 500 a/b
Bårebil Sone Hvarnes – Undersbo m/hjelpemann kr 2 950 a/b
Bårebil Sone Ringdal – Undersbo m/hjelpemann kr 1 990 a/b
Bårebil Sone Sandefjord- Undersbo m/hjelpemann kr 2 750 a/b
Bårebil Sone Lardal – Undersbo m/hjelpemann kr 3 590 a/b
Bårebil Sone Tønsberg sykehus – Undersbo kr 3 790 a/b
Bårebil Sone Larvik – Vestfold krematorie kr 2 950 a/b
Bårebil Lengre transport. Etter medgåtte kilometer, oppstart, sjåfør og hjelpemann a/b
Kilometer 17,- / oppstart 1525,- / sjåfør pr. time 750,-m / hjelpemann pr time 750,-
Mannskap ekstra Bærehjelp pr. time ved spesielle forhold. kr 850 a
Kistetransport Klargjøring og utkjøring av tomkiste. Spesifisert pga. mva. kr 1 390 *
a) 50% tillegg hverdager mellom 17.00 og 22.00/100% tillegg lør-og helligdager, samt
hverdager mellom 22.00 og 07.00.
b)Ved nødvendig transport av avdøde 20km eller mer, utløses transportrefusjon fra NAV.
Egenandel f.t. kr 2 134, overskytende dekkes. Gjelder ikke transport utenfor kommunegrense.
* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Seremonielle tjenester etc.

Assistanse og arbeid i forbindelse med større seremoni. kr 5 350
Ekstra assistent i seremonien, 2 timer kr 1 750
Assistanse og arbeid i forbindelse med enkel seremoni kr 3 250
Ekstra pynteutstyr, lys etc. ved seremoni kr 875 *
Assistanse og arbeid i forbindelse med syning / urnenedsettelse Fra kr 1 400 *
* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Honorarer etc.

Byråets honorar, avgiftspliktig del                            normalsats kr 3 100 *
Byråets honorar, avgiftsfri del                                   normalsats kr 3 200
Byråets honorar dekker konferanse, tilrettelegging av gravferdsoppdraget, utfylling
 og forsendelse av offentlige papirer, byråets administrative kostnader etc.
* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Kommunale avgifter (faktureres direkte fra kommunen)

Ikke medl. Uenbys
Preludering 15 min. orgelspill før klokkeringing kr 820 *
Kirkeleie begravelse Utenbygdsboende eller ikke medlem av Den norske kirke. kr 1 620 kr 3 890 *
Kirkeleie bisettelse Utenbygdsboende eller ikke medlem av Den norske kirke. kr 1 560 kr 2 650 *
Kremasjonsavgift Inkluderer std.urne og nedsetting av denne. Egenandel. kr 3 555
Festeavgifter Enkel kistegrav eller urnegrav pr år. kr 350 *
Se Larvik og Lardal kommune ved kirkevergens prislister utover dette.
* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Vedlegg til prisliste

Vedrørende behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon fra NAV. NAV yter behovsprøvd gravferdsstønad og stønad til båretransport i henhold til reglene i Folketrygdlovens kapittel 7. GRAVFERDSSTØNAD. Stønaden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med gravferd. Stønadsretten omfatter alle medlemmer i folketrygden enten dødsfallet skjer i Norge eller i utlandet. Når det gjelder dødsfall i utlandet gjelder særlige regler.

• Gravferdsstønad er behovsprøvd og kan gis med inntil 26 011(*) kroner til dekning av faktiske utgifter til gravferden.

• Gravferdsstønaden avkortes mot formue(**), forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden
etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse og lignende.

• For gifte, og samboere som kan likestilles med ektefeller, gis det et fribeløp på 26 011 kroner
før gravferdsstønaden avkortes.

• Hvis avdøde var under 18 år, foretas det ingen behovsprøving mot formue mv.

• Utgiftene til gravferden må være dokumentert ved regning fra begravelsesbyrå eller annen tjenesteyter.

• Søknadsfrist for å sette frem krav om stønad er seks måneder etter at kravet tidligst kunne
ha vært satt fram – i praksis seks måneder etter dødsdato.

Søknad Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknad til NAV. Pårørende har også anledning til å søke på egen hånd. Søknadsblanketten innholder en orientering og veiledning. Det er viktig å lese dette før den fylles ut. Blanketten leveres i utfylt stand til NAV-kontoret avdøde tilhører. NAV-kontoret kan også bistå med utfylling av søknaden.

BÅRETRANSPORT Når et medlem av folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 601 kroner***) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Søknad Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknad til NAV. Pårørende har også anledning til å søke på egen hånd. Søknadsblanketten inneholder en orientering og veiledning. Det er viktig å lese dette før den fylles ut. Blanketten leveres i utfylt stand til NAV-kontoret avdøde tilhører. NAV-kontoret kan også bistå med utfylling av søknaden.

* 26 011,- Satsen fastsettes av NAV og gjelder fra 01.01.2022
** Formue: Netto formue eller brutto finansformue avhengig av sivilstand. Sist tilgjengelige ligning eller selvangivelse må vedlegges søknaden til NAV.
*** Satsen fastsettes av NAV fra 01.01.2022

© 2018 Sundby & Tidemansen. All Rights Reserved.