Priser

Priseksempel

Priseksempler på gravferd i Larvik, og tilgrensende kommuner. Priser pr. 01.01.2022.
Se fullstendig prisliste her.

Kiste Minimum Merknad Maksimum Merknad
Kiste.  komplett med alt utstyr og svøp. kr 4 970 Ubehandlet sponkiste, enkleste type kr 39 944 Høyglans kirsebær, eksklusiv modell
Nedlegging i kiste kr 1 390 Ved dødsfall på sykehus/sykehjem kr 1 950 Stell og nedlegging i kiste
Transport
All båretransport med hjelpemann,  mindre enn 10 km kr 3 900 Båretrsp. med hjelpem. inntil  120km kr 8 900 NB! Tillegg tilkommer for kveld/natt/helg
Klargjøring og bringing av tomkiste kr 1 390 kr 1 390
Seremoni
Assistanse og arbeid i forbindelse med seremonien kr 3 250 Enkleste seremoni kr 5 350 Ekstra omfattende oppdrag
Ekstra assistent ved seremonien kr 1 750 Ekstra omfattende oppdrag
Ekstra pynteutstyr , lys etc. kr 475
50 trykte program kr 850 Produsert lokalt på vanlig ark. kr 1 475 Evt. med eget bilde på forsiden.
Kistedekorasjon enkel kr 1 500 Minste kistedekor. Evt 3 roser 180,- kr 5 000 Ingen øvre grense
Dødsannonse
Annonse i Østlands-Posten – 75mm kr 1 650 kr 1 650
Honorarer og gebyrer
Konferanse og adm.  av gravferd, avgiftsfritt kr 3 200 kr 3 750 Ekstra omfattende oppdrag
Konferanse og adm.  av gravferd, avgiftspliktig kr 3 100 kr 3 250
Minnebok kr 0 En følger med. kr 490 Stykkpris ved ønske om flere.
Sum kr 25 200 kr 75 374

Andre kostnader som kan tilkomme:

Kommunale avgifter, herunder kremasjonsavgift
Minnesamvær
Inskripsjon på gravstein, ny gravstein
Musikalske innslag i seremonien
Flere og større annonser, samt takkeannonse
Ekstra transportkostnader dersom transportrefusjon ikke er berettiget
Takkekort-annonse, ekstra minnebøker/kondolanseprotokoll, etc.
Bomavgifter

Stønadsordninger ved dødsfall:

*NAV yter normalt stønad til båretransport som overstiger 20km. Egenandel blir da kr 2601,00.
Behovsprøvd stønad til gravferd ytes etter egne regler. Se www.nav.no Gjelder ikke transport utenfor kommunegrense.
**Forbehold om prisøkning ved lengre transport.
Forbehold om trykkfeil i prislisten.

Forklaringer

50% tillegg man-lør mellom 17.00 og 22.00/100% tillegg søn-og helligdager, samt
man-lør mellom 22.00 og 07.00.
Ved nødvendig transport av avdøde 20km eller mer, utløses transportrefusjon fra NAV. Gjelder ikke transport utenfor kommunegrense.
Egenandel f.t. kr 2.601,- overskytende dekkes.
Mva er inkludert.

© 2018 Sundby & Tidemansen. All Rights Reserved.