Musikk og salmer

 

Musikk har en sentral plass i gravferdstradisjoner, og er svært ofte en viktig del av seremonien. Klikk på vedlegget her som viser  Forslag til salmer eller Forslag til solosanger. Vi har kontakt med en rekke solister.

© 2018 Sundby & Tidemansen. All Rights Reserved.